MGON mediation

Kantooradres MGON Ulft

Emailleplein 34

7071 AZ Ulft

Telefoon 0315 640858

E-mail info@mgon.nl

Mediation bij scheiding

Bemiddeling bij echtscheidingMGON mediation is gericht op Oost-Nederland en werkt binnen Gelderland voornamelijk in de Achterhoek in de driehoek Doetinchem-Zutphen-Winterswijk.

Binnen het werkgebied Oost Gelderland is MGON ondermeer actief in de regio's Lochem, Zutphen, Berkelland, Bronckhorst, Groenlo, Doetinchem, Montferland, Oude IJsselstreek,
Lichtenvoorde, Aalten en Winterswijk.
Een scheiding brengt vele vragen en onzekerheden met zich mee. Wanneer u wilt scheiden, of uw partner wil dat, lijkt het wel of vele zaken door elkaar heen lopen. Door mediation wordt zoveel mogelijk leed voorkomen. Een overeenkomst waarin uitsluitend rekening is gehouden met de juridische rechten en plichten sluit zelden aan op wat uzelf voor u of voor u samen als ouders belangrijk vindt. Conflicten met uw partner liggen voortdurend op de loer, ook al wilt u er samen goed uitkomen. Mediation bij scheiding of echtscheidingsbemiddeling maakt het mogelijk dat een scheiding zó verloopt, dat het onnodig elkaar en anderen pijn doen beperkt kan worden.

Samen trouwen Samen scheiden

Een mediator brengt een ordening aan in de onzekere periode van de echtscheiding. De mediator loopt met u door welke vragen er liggen en brengt samen met u hier een volgorde in aan die het werken aan een goede echtscheiding mogelijk maakt. Bij mediation wordt stapsgewijs de toekomst in beeld gebracht en wat u beiden daarbij nodig heeft. Dit kan zowel materieel als immaterieel zijn.

Bemiddeling bij kinderen en scheiden

Als er kinderen bij de scheiding betrokken zijn, gaat de mediator met u na wat u als ouders belangrijk vindt voor hen. Het is voor u allen van belang om zicht te krijgen en om vast te stellen hoe u als ouders de toekomst met uw kinderen wilt inrichten. Hoe u invulling geeft aan het samen ouder blijven. Maar minstens zo belangrijk is de begeleiding die de kinderen krijgen in deze periode.
tekening
Ook als u al gescheiden bent en de uitvoering van het door de rechter vastgestelde ouderschapsplan heeft omgangsbemiddeling nodig kan MGON mediation iets voor u betekenen. Een mediator biedt geen relatietherapie noch maakt deze uit wie ‘gelijk’ heeft. De mediator zoekt samen met u en uw ex-partner naar een goede oplossing voor de ontstane problemen. De bemiddeling is er op gericht dat u en uw partner weer tevreden bent over uw relatie tot elkaar, uw kinderen en anderen. Door mediation kan worden vóórkomen dat kinderen de inzet worden van slepende procedures en hiervan onbedoeld het slachtoffer worden.
U bent in het belang van uw minderjarige kinderen verplicht een ouderschapsplan op te stellen voordat u een verzoek tot echtscheiding indient bij de rechter. Ook niet getrouwde paren zijn hiertoe verplicht bij het uit elkaar gaan. De mediators van MGON kunnen u hierbij bijstaan.

Mediation bij ongehuwden

Ook als u niet getrouwd bent is het raadzaam een convenant te maken waarin de afspraken over het uit elkaar gaan vast komen te liggen. Er zijn namelijk altijd zaken die geregeld dienen te worden. Een ouderschapsplan is ook voor samenwonende partners met minderjarige kinderen verplicht.

Flitscheiding en scheiden zonder tussenkomst van de rechter

De mogelijkheid tot een flitsscheiding is per 1 maart 2009 afgeschaft. Er ligt wel een wetsvoorstel in de Tweede Kamer waarin het voor paren zonder minderjarige kinderen mogelijk wordt te scheiden zonder tussenkomst van de rechter. Zij kunnen dan de scheiding met een convenant vast laten leggen bij een notaris.

Bent U al gescheiden?

Ook voor het opstellen van een nieuw, of het aanpassen van een bestaand ouderschapsplan tussen ouders en kinderen kunt u bij MGON terecht.

Afspraken bij echtscheiding

Na het in kaart brengen van wat u nodig heeft en wat u wenst, worden met behulp van de mediator ook de beschikbare (financiële) middelen in kaart gebracht. Tijdens de mediation wordt besproken of en hoe deze middelen ingezet kunnen worden om de wensen zoveel mogelijk te realiseren. Door het ordenen van de agenda en nadrukkelijk oog te hebben voor de niet-praktische kanten van de echtscheiding kan er door de bemiddeling een werkklimaat gecreëerd worden om tot afspraken te komen. Het woord werkklimaat is met opzet gekozen, want een scheiding goed regelen is hard werken.

Juridische aspecten echtscheiding

De afspraken die gemaakt worden bij een scheiding worden vastgelegd in een convenant. Dit convenant wordt de basis van de nieuwe toekomst. Een belangrijk en verstrekkend document dat onder begeleiding van een mediator zorgvuldig met u zal worden voorbereid. Dit voorkomt dat u na de mediation met vragen blijft zitten en zorgt ervoor dat u zich ook aan de gemaakte afspraken zult houden.
De mediator stelt het convenant op met daarin in ieder geval aandacht voor het ouderlijke gezag, de invulling van het co-ouderschap en ouderschapsplan, de echtelijke woning, de gezamenlijke boedel, de alimentatie en inkomen van beiden na de scheiding en de verdeling van de pensioenrechten.
Bij een echtscheiding is een verzoekschrift voor de rechter nodig. Het door beide partijen bij de mediator ondertekende convenant wordt aan het verzoekschrift gevoegd. Het indienen van het gezamenlijke verzoekschrift bij de rechtbank moet gebeuren door een advocaat of procureur. U zult dus altijd nog met een advocaat te maken krijgen naast de mediator. Indien het convenant is opgesteld en ondertekend door een mediator van MGON is de afwikkeling een formaliteit en zult u de advocaat slechts eenmaal kort ontmoeten voor het zetten van een handtekening. MGON werkt samen met diverse advocaten in Oost-Gelderland. U kunt zelf uw wens voor een advocaat kenbaar maken. Pas na inschrijving van de uitspraak van de rechter in het register van de burgerlijke stand is men officieel gescheiden.

Niet getrouwd

Ook als u niet getrouwd of ‘geregistreerd partner’ bent, is het van belang dat u goede afspraken maakt over het uit het elkaar gaan en de nieuwe toekomst. Het is verstandig de afspraken vast te leggen in een scheidingsconvenant of vaststellings- overeenkomst. Zeker als er kinderen in het spel zijn, is er doorgaans geen verschil met een traditionele echtscheiding. Het enige verschil is dat u het scheidingsconvenant niet hoeft voor te leggen aan de rechter.

Kosten mediation bij echtscheiding

Het is voor u een besparing om één mediator te hebben ten opzichte van ieder een eigen advocaat. Het aantal bijeenkomsten dat nodig is bij een mediation hangt af van de inhoudelijke complexiteit en ook van u. In algemene zin is wel aan te geven dat scheidingsbemiddelingen waar geen kinderen bij betrokken zijn tussen de twee en vijf bijeenkomsten van elk anderhalf uur vergen. Zijn er wel kinderen bij betrokken, dan ligt dat gemiddelde op drie à zes bijeenkomsten.
De uren die we u in rekening brengen zijn opgebouwd uit de uren van de bijeenkomsten en de tijd die nodig is voor de voorbereiding en verslaglegging. De verhouding hierbij is globaal 60% bijeenkomsten en 40% voorbereiding en verslaglegging. Het uurtarief van onze mediatiors vindt u in het onderdeel Over MGON/Kosten mediation. MGON zoekt voor u uit hoe deze kosten zo laag mogelijk kunnen blijven en of u gebruik kunt maken van het ‘Stelsel gefinancierde rechtsbijstand’.
Via de site van het Nibud (onder Consumenten, in de rubriek Echtscheiding) kunt u tegen betaling de GeldWijzer Alimentatie bestellen. In de GeldWijzer Alimentatie staat uitvoerig beschreven hoe de rechter alimentatie vaststelt.
De kosten van de advocaat, notaris of andere ingeschakelde deskundigen worden apart in rekening gebracht. Dit geldt ook voor het opvragen van de benodigde documenten en het griffierecht van de rechtbank.