U bent hier: Home  »  Scheidingen  »  Scheidingen: Alimentatie

Alimentatie

Er zijn 2 soorten alimentatie:

  1. Kinderalimentatie
  2. Partneralimentatie

Kinderalimentatie 

Ouders blijven verantwoordelijk voor hun minderjarige kinderen. Ook na beëindiging van de relatie. Kinderalimentatie wordt meestal overeengekomen met behulp van de zgn. Tremanormen. Dit zijn algemeen geldende normen die de rechtbank veelal toepast.

Eerst wordt vastgesteld wat de behoefte is van de kinderen, rekening houdend met het gezinsinkomen, het kindgebonden budget en het aantal kinderen. Afhankelijk van hoe de verzorging van de kinderen wordt verdeeld, wordt vervolgens gekeken naar de draagkracht van beide ouders voor de kosten van de kinderen na de scheiding. Wij vinden het belangrijk dat voor beide ouders duidelijk en aanvaardbaar wordt hoe het bedrag aan kinderalimentatie tot stand komt. 

Uitgebreide informatie kinderalimentatie.

Partneralimentatie 

Burgerlijk Wetboek Boek 1, Personen- en familierecht, artikel 167

  1. De rechter kan bij de echtscheidingsbeschikking of bij latere uitspraak aan de echtgenoot die niet voldoende inkomsten tot zijn levensonderhoud heeft, noch zich in redelijkheid kan verwerven, op diens verzoek ten laste van de andere echtgenoot een uitkering tot levensonderhoud toekennen.

  2. Bij de vaststelling van de uitkering kan de rechter rekening houden met de behoefte aan een voorziening in het levensonderhoud voor het geval van overlijden van degene die tot de uitkering is gehouden. …etc

Wat staat hier nu eigenlijk?

Dat ouders ook financieel voor hun kinderen blijven zorgen - ongeacht of een van beiden opnieuw gaat samenwonen of trouwen - staat buiten kijf. Voor partners ligt dat wat anders: indien een alimentatiegerechtigde partner opnieuw gaat samenwonen of trouwen vervalt het recht op partneralimentatie.

Maar hoe zit hetmet een minder verdienende partner die niet samen gaat leven? Is er dan recht op partneralimentatie? Het kan goed zijn dat een van beide partners minder inkomen en/of loopbaankansen heeft gehad. Bijvoorbeeld omdat partners daar als ouders voor hebben gekozen ten behoeve van hun opgroeiende kinderen. Dit kan bij een scheiding aanleiding zijn om onder bepaalde voorwaarden en voor een bepaalde periode partneralimentatie overeen te komen. Op dit moment is de maximale duur voor partneralimentatie nog 12 jaar.

De Tremanormen geven ook hier rekenkundige houvast. Daarnaast kunnen ook minder harde factoren een rol spelen: wat verwacht je in de toekomst te kunnen verdienen en in welke mate kan de ex-partner op termijn zelf ook weer of meer inkomen verwerven? Hoe dan ook, het uitgangspunt is dat de mediation leidt tot een regeling waar beiden zich in kunnen vinden.

Uitgebreide informatie partneralimentatie.

Co-ouderschap en de fiscus

Ook voor co-ouders geldt dat het adres van de ouder waar een kind staat ingeschreven én diens inkomen bepalend zijn voor het ontvangen en de hoogte van het kindgebonden budget. Werkende co-ouders kunnen wel allebei een eigen kinderopvangtoeslag en inkomensafhankelijke combinatiekorting aanvragen. Voor een indicatie van in de toekomst te ontvangen toeslagen kan de rekenhulp van de belastingdienst worden gebruikt.

Meer fiscale informatie

Verdelen van bezittingen, schulden, rekeningen en verzekeringen

Als je voor 2018 bent getrouwd in gemeenschap van goederen betekent dit dat ieder 50% van de bezittingen en schulden krijgt. De fiscus kan controleren of jullie je aan die verdeling hebben gehouden door inzage in het convenant. Indien er niet correct is verdeeld kan de belastingdienst hier een belaste schenking in zien. Alleen als er een schenking of erfenis is ontvangen met een zogenaamde uitsluitingsclausule, valt dat vermogensdeel buiten de gemeenschap van goederen. Ook voor de verdeling van het pensioen geldt dat het niet altijd het hele pensioen in de gemeenschap van goederen valt.

Het Nibud biedt een praktische werkwijze voor het verdelen van de inboedel. Maak ook een lijst van (gezamenlijke) rekeningen. Bepaal wie welke rekeningen houdt, welke rekeningen worden opgeheven en hoe schulden worden verdeeld. Maak een lijst van alle verzekeringen en bepaal per verzekering wat er moet gebeuren.

Uitgebreide informatie over fiscaal

Heeft u vragen of wilt u persoonlijk advies / afspraak maken?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over dit onderwerp of wilt u graag een afspraak maken zodat wij u vrijblijvend kunnen adviseren? Neem dan contact met ons op. Ons team staat graag voor u klaar om uw vragen rustig en zorgvuldig te beantwoorden.

Contact opnemen
In onderstaande plaatsen beschikken de mediators van MGON over rustige werkruimtes:
Aalten Centrum ACTerhoek
Polstraat 1a, 7121 DH Aalten
Doetinchem Symbus Personeelsdienst
Transportweg 12, 7007 CN
Groenlo Jansen & De Vries
Buitenschans 45, 7141 EK
Haaksbergen Fysiotherapie Schmitz
Hibbertsstraat 22, 7481 JD
Lochem Ondernemershuis De Sibbe
Haalmansweg 42, 7241 CP
Ulft Ondernemersfabriek DRU
Emailleplein 34, 7071 AZ
Warnsveld HeelHuus Gezondheidscentrum
Gaikhorst 2, 7231 NB
Naar boven
Copyright MGON 2017 - 2021   |  Disclaimer   |  Privacy Verklaring   |  Cookie Verklaring   |  Algemene voorwaarden   |  Sitemap
Design & development by: Timeless Design
U kunt ons bereiken op:
0543 - 466 655
Bellen via PC/Toestel     -     Sluiten
Sluiten
Veiligheidsmelding: MGON blijft geopend onder strikte maatregelen ter verkoming en verspreiding van het COVID-19 virus.     Lees verder